top of page
Okstinden.JPG

Informasjon og dokumenter.

Informasjon om kvina båtforeningen  og offentlige dokumenter. Gå nederst på siden for å finne dokumentarkivet.

IMG_2585.jpg

Kvina Båtforening

Historien

18 Juni 2016

hadde en del hytteeiere ved Grønneset og omegn, ei uformell samling der vi diskuterte mulighetene angående ei båthavn i Kvina. De som var til stede var: Bård Strand, Tom Sandberg, Kent Fordelsen, Vidar Bjørnbakk, Vidar Slettjord og Ronny Andersen.
Det har vært prøvd før å lage ei båthavn i Kvina, men prosjektet stoppet opp i sin tid. Vi har tenkt å se på videre muligheter, for å se om det lar seg gjøre å få til et slikt prosjekt. Dette er i startfasen, men vi ville lufte videre om det er en interesse for å få noe slikt til. Lokaliteten for ei eventuell båthavn er tenkt i Kvina ved butikken.
I første omgang skal vi prøve å få en dialog med grunneierne. Ellers er det tenkt å etablere ei båtforening. Dette med tanke på ev. videre økonomisk støtte hvis dette lar seg gjøre.


3. September 2016

ble det avhold stiftelsesmøte på forsamlingshuset i Kvina. Kvina båtforening ble formelt stiftet. Det ble også valgt sittende styre.


5.November 2016

Første ordinære årsmøte ble holdt den 5.november 2016.


2.Januar 2017

Reguleringsplanarbeidet starter. Oppstartsmøte med Lurøy kommune

Høringsperiode planprogram januar-mars 2017

Bearbeiding og innspill til planprogram mars 2017

Fastsettelse av planprogram mars-april 2017

Utarbeidelse planforslag mars 2017

Høringsperiode planforslag april-mai 2017

Bearbeiding planforslag mai-juni 2017

Vedtak endelig plan  28.juni 2017


15.desember 2017

Inngått kontrakt med Øijord&Aanes om bygging av Kvina havn.


16.januar 2018

Første salve blir spreng i steinuttak i svingen. En milepæl er nådd!


2.Juli 2018

Øijord&Aanes er ferdig og overtakelsesbefaring gjennomført.

Samtidig som entreprenøren har jobbet har også kvina båtforening jobbet med å fjerne gammel trekai, montere nye flytebrygger i Grønnesvika mm.

Første brygge ankommer 12 juni, betongbølgedemperen. Ble oppankret 14.juni  

Deretter slag i slag med montering av brygger, landfester, utriggere mm


25.august

Operasjon ulrikkes starter. Tidligere kafe i stokkvågen fraktes på lekter fra stokkvågen til Kvina. Alt går etter planen. Måtte skifte noen vindskibord og 2 takplater. Kvina båtforening har fått seg eget båthus. Fantastisk!

Dokumenter

Nedenfor finner du de sist gjeldende og reviderte versjoner av offentlige dokumenter fra Kvina Båtforening. Trykk på knappen under dokumentet for å laste det ned.

Båtplasser

Her er en oversikt over havna og båtplasser.

Havnereglement

Havnereglement for Kvina Båtforening. Gyldig fra og med 30 Mars 2019.

Vedtekter

Vedtekter for Kvina Båtforening. Sist revidert 15. Februar 2020.

Årsberetning 2018

Årsberetning for 2018

Årsmøte 30 Mars 2019

Referat fra årsmøte 30 Mars 2019.

Årsberetning 2019

Årsberetning for 2019

Årsmøte 15 Februar 2020

Referat fra årsmøte 15 Februar 2020

bottom of page